PBO

Gepubliceerd: 20-06-2016 20:06

De kijkers en luisteraars naar Omroep Maasduinen worden bij deze omroep vertegenwoordigd door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), de opvolger van de vroegere Programmaraad. De leden van het PBO representeren verschillende maatschappelijke stromingen in Gennep.

Het PBO ziet erop toe dat al die aspecten van de Gennepse samenleving in de uitzendingen aan bod komen. De naam Programmabeleid Bepalend Orgaan verwijst naar de tweede hoofdtaak van het PBO: het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van Omroep Maasduinen, aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Het PBO controleert onder meer of in de programma’s van de omroep minstens 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan informatie, cultuur en educatie, de zogeheten ICE-norm. 

Alle regionale omroepen hebben een PBO. Dat is vastgelegd in de Mediawet.
Binnen Omroep Maasduinen is het PBO een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de omroep. De leden van het PBO mogen geen bestuursfunctie bekleden of werken bij een commerciële of publieke omroep. De leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun doelgroep. Ook kan het PBO gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directie/hoofdredactie. De journalistieke onafhankelijkheid van de redactie is gewaarborgd.

Samenstelling
Het PBO telt tenminste 5 en maximaal 8 leden. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke richtingen in Gennep en beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid op hun gebied. Daarnaast moeten zij een algemene belangstelling hebben voor de radio- en tv-programma’s van Omroep Maasduinen Alle leden van het PBO wonen in de regio van Gennep. Bij de samenstelling van het orgaan wordt er naar gestreefd dat de leden een evenredige afspiegeling vormen van de Gennepse samenleving wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats. Het PBO vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, daarna is een verlenging met nog eens vier jaar mogelijk. Het PBO werkt op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement van Omroep Maasduinen. Vacatures worden opengesteld via de website van Omroep Maasduinen.
Inwoners van de provincie Noord-Limburg die het PBO willen benaderen met vragen, suggesties of op- of aanmerkingen kunnen dit mailen.

Het PBO van Omroep Maasduinen bestaat uit de volgende leden:

  • Andries Knevel (Voorzitter)
  • Gert-Jan Hendriks
  • Ernst Lamers
  • Trees Nagelhout
  • John Silvertand

Deel deze pagina:
Advertenties