Organisatie

Gepubliceerd: 09-06-2016 0:06

STICHTING LOCALE OMROEP GENNEP EN OMSTREKEN

De stichting heeft tot doel:

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Gennep en omstreken, hierna te noemen de gemeente;

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en dus geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente Gennep, Bergen en de regio.

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Het bestuur van de stichting LOGO.

R.Stolk
Interim voorzitter
robstolk@omroepmaasduinen.nl
 
G. Schouten
Secretaris
Gerjanschouten@omroepmaasduinen.nl

W. Duys
Penningmeester
wimduys@omroepmaasduinen.nl
 
T. Hermens
Bestuurslid
toonhermens@omroepmaasduinen.nl

Omroep Maasduinen heeft de ANBI status en is dus officieel een goed doel.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers en zonder uw steun kunnen wij erg weinig.
Donaties aan goede doelen zijn, in veel gevallen, fiscaal aftrekbaar. 
Klik dus hier en steun uw omroep!!

Check onze ANBI status op ANBI.NL

Deel deze pagina:
Advertenties